Ζητήματα αξιοπιστίας

Εκτύπωση σελίδας

Τα εγγράψιμα μέσα εφευρέθηκαν για την αποθήκευση δεδομένων. Το Audio CD-R και στη συνέχεια το DVD-R είναι απόγονος του δίσκου δεδομένων. Όπως με οποιεσδήποτε νέες τεχνολογίες, υπάρχουν δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν στην αρχή κατά την προσπάθεια να παραχθούν μαζικά τα εγγράψιμα μέσα.

Σε μια προσπάθεια να βγει το προϊόν στην αγορά, πολλές εταιρίες κατασκευής εγγράψιμων δίσκων παρήγαγαν κατώτερης ποιότητας προϊόντα που δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα προβλήματα κατά τη «φόρτωση» ήχου και εικόνας στα CD και DVD players.

Τα σημερινά εγγράψιμα μέσα κατασκευάζονται κάτω από τις ακριβέστερες οδηγίες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα πολλές μάρκες κατώτερων σε ποιότητα δίσκων που κατακλύζουν την αγορά, αλλά με την επιλογή μιας αξιόπιστης επιχείρησης παραγωγής οπτικών δίσκων που χρησιμοποιεί μόνο επαγγελματικό εξοπλισμό και υψηλής ποιότητας μέσα, θα βεβαιωθείτε για τη λήψη ενός ποιοτικού προϊόντος.

Στη Copyright χρησιμοποιούμε μόνο τον καλύτερο εξοπλισμό και οπτικά μέσα grade Α (A ποιότητας) που ανταποκρίνονται σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις.

Στη Copyright, το προϊόν σας ελέγχεται στον εξοπλισμό μας πριν από την αναχώρηση από το χώρο μας και ανταποκρίνεται πάντα στην κύρια πηγή σας απόλυτα.

Εγγυόμαστε την ακριβή αντιστοιχία δεδομένων από το πρωτότυπο στο αντίγραφο σε κάθε παραγγελία.

Copyright © 2023 Copyright. All rights reserved. Created by <htmlab®>