Παραγωγή βήμα-βήμα

Εκτύπωση σελίδας

Βήμα 1 – Πνευματική Ιδιοκτησία

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει πρίν τεθεί σε ισχύ η συνεργασία μας είναι να ελεγχθεί η πνευματική ιδιοκτησία της μουσικής ή των δεδομένων σας.

Εάν το περιεχόμενο προς παραγωγή ανήκει σε τρίτους, ολόκληρο ή μέρος του, είναι παράνομο για μας να το αντιγράψουμε χωρίς έγγραφη άδεια του δημιουργού, της εταιρίας στην οποία ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και της Α.Ε.Π.Ι.

Η ανωτέρω άδεια χρειάζεται ακόμα κι αν είστε μη κερδοσκοπική ή φιλανθρωπική οργάνωση/φυσικό πρόσωπο. Καμία εργασία δε θα προχωρήσει εάν δεν παρέχονται οι μηχανικές άδειες για τη μουσική τρίτων συμβαλλόμενων μερών.

1. Αν εκτελείτε ένα τραγούδι που δε σας ανήκει απευθυνθείτε στην Α.Ε.Π.Ι για λεπτομέρειες ( www.aepi.gr ).

2. Αν έχετε λογισμικό που ανήκει σε ένα τρίτο συμβαλλόμενο μέρος (όπως για παράδειγμα drivers, βίντεο codecs κλπ), πρέπει να πάρετε μια συμφωνία χορήγησης αδειών λογισμικού.

Βήμα 2 – Αποστολή αρχείων / masters

Αρχεία ήχου / Δεδομένα

Τα CD και DVD masters πρέπει να μας παραδοθούν σε πρωτότυπο δίσκο (φορέα CD/DVD) για μέγιστα ποιοτικά αποτελέσματα. Δε δεχόμαστε αρχεία από το internet παρά μόνο μέσω Ταχυδρομείου ή Courier.

Αν δεν έχετε κάνει authoring στη δουλειά σας επωφεληθείτε από την υπηρεσία CD/DVD AUTHORING που προσφέρουμε.

Ένας πεπειραμένος γραφικός σχεδιαστής είναι ουσιαστικό μέρος της ανάπτυξης μιας επαγγελματικής παρουσίασης.

Σημαντικό: Μη στείλετε ποτέ τα πρωτότυπα δεδομένα σας αν πριν δεν έχετε κρατήσει πιστά αντίγραφα. Η Copyright δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για χαμένα αρχεία δεδομένων.

Copyright © 2023 Copyright. All rights reserved. Created by <htmlab®>